Temat chmielu i jego uprawy zdominował wtorkowe (16.07) spotkanie ministerialnego zespołu do spraw stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych i nasiennictwa. W spotkaniach tej grupy bierze udział prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, który w tym gremium reprezentuje również Krajową Radę Izb Rolniczych. 

– Sporo miejsca poświęcono chmielowi oraz jego jakości. Plantatorów interesowały kwestie przechowywania i magazynowania zbiorów. Padały pytania o suszarnie chmielu i ich kwalifikowanie. Rolnicy zastanawiali się, czy poddawanie chmielu procesowi suszenia jest jednoznaczne z magazynowaniem – mówi Herbert Czaja, który w KRIR zajmuje się problemami nasiennictwa. 

– Dyskusja o chmielu pokazała dokładnie zjawisko, z którym mamy często do czynienia w branży rolniczej, mianowicie pojawiające się sprzeczności przepisów i regulacji (również na poziomie unijnym) z codzienną praktyką producentów rolnych. Dlatego dobrze, że te zespoły powołane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracują, i to z dużą częstotliwością – dodaje Czaja. Jego zdaniem, dzięki tym spotkaniom udaje się znaleźć te przepisy, które wymagają poprawy. 

Prezes Izby Rolniczej w Opolu podkreśla, że uczestnicząc w bardzo szczegółowych rozmowach, można mieć wpływ na kształt ustaw a nawet dyrektyw unijnych. – Zmiany są konieczne, bo gdyby literalnie stosować się do wszystkich wymogów, czasami można wpaść w konflikt z prawem, a tego rolnicy nie chcą – dodaje. 

Zespół do spraw stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych i nasiennictwa zbiera się praktycznie co dwa miesiące. Intensywne prace pozwalają przełożyć teorię na praktykę. W ramach projektu tzw. Porozumienia Rolniczego, współpracuje 168 organizacji i związków rolniczych, a także reprezentanci świata nauki, przetwórców, handlowców i konsumentów. Do prac merytorycznych wyodrębniono 10 zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań.