Pracownicy Izby Rolniczej w Opolu wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym zasad i trybu przyznawania premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. 

Pierwszego dnia (25.09) omówiono również wybrane zagadnienia dotyczące pozostałych działań premiowych: Premie dla młodych rolników (6.1), Restrukturyzacja małych gospodarstw (6.3).

Szkolenie było skierowane do osób reprezentujących podmioty doradcze oraz wypełniające wnioski o przyznanie i wypłatę pomocy w zakresie powyższych poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Z kolei 26.09 ARIMR przeprowadziła szkolenie dotyczące zasad, trybu i procedur przyznawania pomocy w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówiono również wymagania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym. 

Szkolenia odbyły się w centrali ARiMR w Warszawie.