Prezentujemy materiały informacyjne dotyczące planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030. Jednym z najważniejszych celów do osiągnięcia – według tych założeń – jest osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych.

Zalozenia_do_planow_rozwoju_srodladowych_drog_wodnych_w_Polsce_na_lata_2016-2020