Zwiększenia stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany domaga się Izba Rolnicza w Opolu, którą wspierają pozostałe samorządy rolnicze w Polsce.

Izba wnioskuje również o zmianę sposobu ustalania wysokości dopłat, tak aby przed podjęciem decyzji o zakupie materiału nasiennego rolnik posiadał już informacje niezbędne do zaplanowania kosztów zasiewów poszczególnych upraw.

Odpowiedni wniosek został już skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwrócono się również o rozważenie możliwości zmiany wnioskowania o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego np. za pomocą wniosków o płatności obszarowe.