Strona główna Aktualności Wybory do izb 2019: Uchwała zarządu IR w Opolu w sprawie przeprowadzenia...

Wybory do izb 2019: Uchwała zarządu IR w Opolu w sprawie przeprowadzenia wyborów

474
0

Uchwała nr 650/2019
Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
z dnia 7 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych(Dz.U. z 2018 r. poz.1027) oraz uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. uchwala się co następuje:
§ 1

1. Wyznacza się dzień 28 lipca 2019 r. na przeprowadzenie wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu.

2. Nadaje się następujące numery okręgów wyborczych:

1) w Powiecie Brzeskim
a) okręg wyborczy nr 1, obejmujący obszar gminy Brzeg,
b) okręg wyborczy nr 2, obejmujący obszar gminy Grodków,
c) okręg wyborczy nr 3, obejmujący obszar gminy Lewin Brzeski,
d) okręg wyborczy nr 4, obejmujący obszar gminy Lubsza,
e) okręg wyborczy nr 5, obejmujący obszar gminy Olszanka,
f) okręg wyborczy nr 6, obejmujący obszar gminy Skarbimierz,

2) w Powiecie Głubczyckim
a) okręg wyborczy nr 7, obejmujący obszar gminy Baborów,
b) okręg wyborczy nr 8, obejmujący obszar gminy Branice,
c) okręg wyborczy nr 9, obejmujący obszar gminy Głubczyce,
d) okręg wyborczy nr 10, obejmujący obszar gminy Kietrz,

3) w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
a) okręg wyborczy nr 11, obejmujący obszar gminy Bierawa,
b) okręg wyborczy nr 12, obejmujący obszar gminy Cisek,
c) okręg wyborczy nr 13, obejmujący obszar gminy Kędzierzyn – Koźle,
d) okręg wyborczy nr 14, obejmujący obszar gminy Pawłowiczki,
e) okręg wyborczy nr 15, obejmujący obszar gminy Polska Cerekiew,
f) okręg wyborczy nr 16, obejmujący obszar gminy Reńska Wieś,

4) w Powiecie Kluczborskim
a) okręg wyborczy nr 17, obejmujący obszar gminy Byczyna,
b) okręg wyborczy nr 18, obejmujący obszar gminy Kluczbork,
c) okręg wyborczy nr 19, obejmujący obszar gminy Lasowice Wielkie,
d) okręg wyborczy nr 20, obejmujący obszar gminy Wołczyn,

5) w Powiecie Krapkowickim
a) okręg wyborczy nr 21, obejmujący obszar gminy Gogolin,
b) okręg wyborczy nr 22, obejmujący obszar gminy Krapkowice,
c) okręg wyborczy nr 23, obejmujący obszar gminy Strzeleczki,
d) okręg wyborczy nr 24, obejmujący obszar gminy Walce,
e) okręg wyborczy nr 25, obejmujący obszar gminy Zdzieszowice,

6) w Powiecie Namysłowskim
a) okręg wyborczy nr 26, obejmujący obszar gminy Domaszowice,
b) okręg wyborczy nr 27, obejmujący obszar gminy Namysłów,
c) okręg wyborczy nr 28, obejmujący obszar gminy Pokój,
d) okręg wyborczy nr 29, obejmujący obszar gminy Świerczów,
e) okręg wyborczy nr 30, obejmujący obszar gminy Wilków,

7) w Powiecie Nyskim
a) okręg wyborczy nr 31, obejmujący obszar gminy Głuchołazy,
b) okręg wyborczy nr 32, obejmujący obszar gminy Kamiennik,
c) okręg wyborczy nr 33, obejmujący obszar gminy Korfantów,
d) okręg wyborczy nr 34, obejmujący obszar gminy Łambinowice,
e) okręg wyborczy nr 35, obejmujący obszar gminy Nysa,
f) okręg wyborczy nr 36, obejmujący obszar gminy Otmuchów,
g) okręg wyborczy nr 37, obejmujący obszar gminy Paczków,
h) okręg wyborczy nr 38, obejmujący obszar gminy Pakosławice,
i) okręg wyborczy nr 39, obejmujący obszar gminy Skoroszyce,

8) w Powiecie Oleskim
a) okręg wyborczy nr 40, obejmujący obszar gminy Dobrodzień,
b) okręg wyborczy nr 41, obejmujący obszar gminy Gorzów Śląski,
c) okręg wyborczy nr 42, obejmujący obszar gminy Olesno,
d) okręg wyborczy nr 43, obejmujący obszar gminy Praszka,
e) okręg wyborczy nr 44, obejmujący obszar gminy Radłów,
f) okręg wyborczy nr 45, obejmujący obszar gminy Rudniki,
g) okręg wyborczy nr 46, obejmujący obszar gminy Zębowice,

9) w Powiecie Opolskim
a) okręg wyborczy nr 47, obejmujący obszar gminy Chrząstowice,
b) okręg wyborczy nr 48, obejmujący obszar gminy Dąbrowa,
c) okręg wyborczy nr 49, obejmujący obszar gminy Dobrzeń Wielki,
d) okręg wyborczy nr 50, obejmujący obszar gminy Komprachcice,
e) okręg wyborczy nr 51, obejmujący obszar gminy Łubniany,
f) okręg wyborczy nr 52, obejmujący obszar gminy Murów,
g) okręg wyborczy nr 53, obejmujący obszar gminy Niemodlin,
h) okręg wyborczy nr 54, obejmujący obszar gminy Opole,
i) okręg wyborczy nr 55, obejmujący obszar gminy Ozimek,
j) okręg wyborczy nr 56, obejmujący obszar gminy Popielów,
k) okręg wyborczy nr 57, obejmujący obszar gminy Prószków,
l) okręg wyborczy nr 58, obejmujący obszar gminy Tarnów Opolski,
m) okręg wyborczy nr 59, obejmujący obszar gminy Tułowice,
n) okręg wyborczy nr 60, obejmujący obszar gminy Turawa,

10) w Powiecie Prudnickim
a) okręg wyborczy nr 61, obejmujący obszar gminy Biała,
b) okręg wyborczy nr 62, obejmujący obszar gminy Głogówek,
c) okręg wyborczy nr 63, obejmujący obszar gminy Lubrza,
d) okręg wyborczy nr 64, obejmujący obszar gminy Prudnik,

11) w Powiecie Strzeleckim
a) okręg wyborczy nr 65, obejmujący obszar gminy Izbicko,
b) okręg wyborczy nr 66, obejmujący obszar gminy Jemielnica,
c) okręg wyborczy nr 67, obejmujący obszar gminy Kolonowskie,
d) okręg wyborczy nr 68, obejmujący obszar gminy Leśnica,
e) okręg wyborczy nr 69, obejmujący obszar gminy Strzelce Opolskie,
f) okręg wyborczy nr 70, obejmujący obszar gminy Ujazd,
g) okręg wyborczy nr 71, obejmujący obszar gminy Zawadzkie,

3. Ustala się terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów (Załącznik nr 1)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Izby Rolniczej w Opolu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Prezes Izby Rolniczej w Opolu

Herbert Czaja

 Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 650/2019

Zarządu Izby Rolniczej w Opolu

 

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNEGO ZGROMADZENIA IZB ROLNICZYCH W OPOLU

W DNIU 28 LIPCA 2019 r.

Termin wykonania czynności Rodzaj czynności
1 2
najpóźniej w dniu 30.04.2019 r. (wt) podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
najpóźniej w dniu 31.05.2019 r. (pt) wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 31.05.2019 r. (pt) sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
najpóźniej w dniu 10.06.20195 r. (pon.) powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 10.06.20195 r. (pon) przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej w dniu 14.06.2019 r. (pt) podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
najpóźniej w dniu 14.06.2019 r. (pt) ·       powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

·       przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17.06.20195 r. (pon) udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu

05.07.2019 r. (pt)

zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych, dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu

08.07.2019 r. (pon)

zamieszczenie obwieszczenia wzywającego członków izby rolniczej do zgłaszania kandydatów w dodatkowym naborze
najpóźniej w dniu

11.07.2019 r. (czw)

zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze
najpóźniej w dniu

18.07.2019 r. (czw)

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
najpóźniej w dniu

26.07.2019 r. (pt)

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym
godz. 8:00-18:00

28.07.2019 r. (ndz)

GŁOSOWANIE
najpóźniej w dniu

18.08.2019 r. (ndz)

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu

08.09.2019 r. (ndz)

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

Dołączamy uchwałę z podpisem Prezesa Izby Rolniczej Herberta Czaji:

Uchwała nr 650