Wprowadzenie szerszej „polityki prorolniczej” to jeden z wniosków posiedzenia Wspólnej Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu. Prezentujemy protokół z tego spotkania.

Rada odbyła się 7 października w siedzibie izby w Opolu. Przedstawiono i wręczono nominacje Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz omówiono pracę Zarządu IR w Opolu 6. kadencji. Wśród wniosków pojawiły się sugestie, żeby takie rady odbywały się częściej – raz na kwartał.

Przedstawiciele rad byli zgodni również co do pomysłu zapraszania na spotkania rad przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Protokół:

Wspolna Rada Powiatowa 07-10-19 protokol