Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu wprowadziło zmiany w swoim regulaminie, statucie izby oraz trybie pracy zarządu.

Ponadto uchwalono zmiany w regulaminach komisji rewizyjnej i budżetowej Walnego Zgromadzenia, rad powiatowych izby i zarządu.

Walne Zgromadzenie wprowadziło zmiany w regulaminie umożliwiające podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zatwierdzono również możliwość przeprowadzania posiedzeń walnego przy pomocy środków komunikacji zdalnej.

– Udało nam się przegłosować w ostatnim momencie zmiany, które umożliwią nam pracę zdalną w warunkach epidemii. Każde następne spotkanie możemy robić już na odległość. Możemy w tej formie zatwierdzić budżet na przyszły rok i to jest dla nas najważniejsze, bo zabezpiecza nasze funkcjonowanie – powiedział Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

Szef opolskiego samorządu rolniczego dodał, że nie wyklucza w najbliższych tygodniach spotkań w rolnikami w bardzo małych grupach, aby omówić najważniejsze aktualne problemy opolskich rolników. Już wczoraj rolnicy mieli ochotę dyskutować, ale ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, spotkanie zakończono tuż po przyjęciu koniecznych zapisów.