Szkolenia z zakresu sprzedaży bezpośredniej i różnych aspektów tej działalności były tematem prelekcji dla rolników przeprowadzonych podczas środowego Walnego Zgromadzenia delegatów do Izby Rolniczej w Opolu.

Specjaliści z Krajowej Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawili najważniejsze problemy związane z opodatkowaniem oraz warunkami produkcji rolnej, która może trafiać bezpośrednio do klienta, wprost od producenta.

Walne Zgromadzenie IR w Opolu przyjęło również projekt budżetu izby na 2018 rok oraz wysłuchało sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolnicy poruszali również problemy, które zostaną zgłoszone w formie wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowej Rady Izb Rolniczych jako najpilniejsze do rozwiązania. Wśród nich znalazły się między innymi kwestie związane z ustawianiem siatek przeciwśnieżnych przy drogach, które blokują prowadzenie niektórych, późnych prac polowych, a także problem nieaktualnych przepisów dotyczących uprawy maku. Zainteresowanie rolników budzi też przyszłość ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w kontekście perspektyw dla obecnych dzierżawców.