Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Opolu przypomina rolnikom o konieczności zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń. Wskazane jest również stosowanie się do zaleceń mających zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa ASF.

Do najważniejszych zasad należą: stosowanie mat dezynfekcyjnych, unikanie skarmiania zwierząt paszami niewiadomego pochodzenia i pochodzenia zwierzęcego. Właściwe zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem dzikich zwierząt oraz osób postronnych.

Zalecenia zebrano w formie przejrzystego dokumentu do pobrania:

Informacja o ASF dla hodowców trzody chlewnej