Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi o ustanowienie specjalnego programu zwalczania gryzoni.

Plaga gryzoni pojawiła się w województwie opolskim i na wniosek poszkodowanych rolników oraz Izby Rolniczej w Opolu, Zarząd KRIR występował w czerwcu br., do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami.

W odpowiedzi resort rolnictwa przekazał obszerne informacje o sposobach zwalczania tych szkodników. Jednak w związku z tym, że problem dotyczy również innych województw, a zwykłe środki nie ograniczają ich populacji Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała ustanowienie specjalnego programu , który pomoże w rozwiązaniu problemu.

Pismem wysłanym w dniu 27 lipca 2020 r. do ministra, KRIR realizuje wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 30.06.2020 r.