Kolejne spotkanie projektowe w ramach projektu „Agropuzzle 3” w ramach programu ERASMUS+. odbyło się w dniach 22-28 kwietnia w miejscowości RUSE  w Bułgarii.

Kolejny raz członkowie organizacji partnerskich mieli okazję poznawać tajniki małych przedsiębiorstw, firm rodzinnych działających w obrębie rolnictwa. W interesujący sposób przedstawiono uczestnikom spotkania zagadnienia upraw i hodowli typowych dla odwiedzanego regionu Bułgarii. Rzeka Dunaj i jej dopływy, nizinne tereny to doskonałe warunki dla rozwoju i hodowli bułgarskich gatunków owiec, kóz i bawołów oraz upraw owoców znanych w całej niemal Europie. Porównywano zakres i funkcjonowania dopłat unijnych oraz wielkość ich wykorzystania w sektorze rolniczym.

Bułgaria to nie tylko rolnictwo, ale także przepiękne zabytki i kultura. Ogromne wrażenie na uczestnikach spotkania zrobił skalny monastyr Dimitrija Bosarbovskiego założony w XVIII wieku

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Agropuzzle 3” odbędzie się w stolicy Rumunii jeszcze w tym miesiącu.