W poniedziałek (17.12) odbyły się dwie tury szkolenia dla rolników z zasad uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny. Poprzednie szkolenie, przed miesiącem, spotkało się z tak dużym zainteresowaniem opolskich gospodarzy, że Izba Rolnicza w Opolu we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Opolu postanowiła powtórzyć ten kurs. 

Warto dodać, że zakończył on się wydaniem zaświadczenia o możliwości uboju w gospodarstwie. W szkoleniu wzięło udział 120 rolników.

Inspektorzy weterynarii bardzo pozytywnie oceniają wiedzę opolskich rolników w zakresie uboju. Rolnicy śledzą nowe przepisy, ale najwięcej pytań zwykle dotyczy bioasekuracji w gospodarstwach. Szczególnie tej części dokumentacyjnej, która musi być prowadzona,  w obliczu zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Inspektorzy podkreślają również, że rolnicy powinni poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze, a informacje o nowych aktach prawnych są dostępne w internecie. Konsumenci powinni natomiast wiedzieć, że mięso, które pochodzi od zwierząt przebadanych jest zdrowe.

Podczas takich szkoleń przekazywane są wskazówki, jak właściwie przeprowadzić ubój. Inspektorzy weterynarii zaznaczają, że nie wolno bić zwierzęcia, ciągnąć za ogon, stosować szpikulców do przeganiania, ponieważ zwierzęta w tym momencie bardzo się stresują. Specjaliści podkreślają, że etap ogłuszania jest decydujący dla jakości mięsa.