Program Azotanowy i wymogi rozporządzenia w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu to jeden z tematów szkolenia, które odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2.

Na szkoleniu zostaną też przedstawione zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW w roku 2019 oraz składanie wniosków za pomocą aplikacji e-wniosekPlus.

Szkolenie będzie prowadzone przez przedstawiciela BR ARiMR w Opolu oraz przedstawiciela OODR w Łosiowie.