UDOSTĘPNIJ

Szefowie regionalnych izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (26.07). Tematem rozmów były aktualne działania resortu w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń oraz sytuacja na rynku produktów rolnych i w branży rolniczej. W dyskusji uczestniczył również Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja.

Przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca się do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. Ponadto, zwrócono uwagę, że bardzo ważna jest szeroka kampania informacyjna, przeprowadzana nie tylko w gminach objętych programem, ale także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców nie docierają informacje o prawidłowym zabezpieczeniu swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń i skutków zaniedbań w tym zakresie. Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość do dalszego włączania się do kampanii informacyjnej i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas działaniach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel poinformował o aktualnych pracach resortu i zwrócił się z prośbą do samorządu rolniczego o przedstawienie opinii do planowanego budżetu w zakresie: część budżetowa 32 – Rolnictwo, który zostanie przekazany do konsultacji na koniec sierpnia.

W spotkaniu udział wziął także lek. wet. Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, który omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji”.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa dnia 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, który powinien zostać spełniony do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przedstawiono także najważniejsze terminy dotyczące nowej edycji Programu:

  • 15 lipca 2017 r. – wejście w życie nowej edycji „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018;
  • 14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań bioasekuracji zawartych w Programie z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa – który powinien być spełniony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
  • 14 sierpnia 2017 r. – termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji zawartych w Programie;
  • 15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie przez okres obowiązywania programu

Dzień później, prezesi izb rolniczych rozmawiali z ministrem na temat ubezpieczeń upraw roślinnych i produkcji zwierzęcej, która pozwoliłaby na zachowanie stabilności produkcji rolniczej.

źródło: KRIR