W sezonie 2017 pojawiło się kilka rozwiązań usprawniających pracę polowe. Rolnicy uprawiający na polach o nachyleniu terenu, a takie występują również w województwie opolskim,  mieli problem z precyzyjnym koszeniem i uzyskaniem wydajności porównywalnej z płaskim terenem. Rozwiązaniem, które przychodzi z pomocą jest system polegający na poziomowaniu całego kombajnu.

Takie rozwiązanie zostało zastosowane w maszynie John Deere, w wersji HillMaster. Na wzniesieniach o nachyleniu do 22% może pracować z wydajnością do tej osiąganej na płaskim terenie.

Poziomowanie odbywa się na bieżąco i automatycznie. Tłoczyska wzmocnionych siłowników hydraulicznych wysuwają się i wsuwają, powodując przemieszczanie zwolnic i samych kół odpowiednio w górę bądź w dół (ruch przeciwstawny), co zapewnia wypoziomowanie kombajnu.

Kompensacja nachylenia do 7% jest uzupełniana przez układ SlopeMaster, który jest dostępny we wszystkich kombajnach John Deere. Układ ten zbiera materiał gromadzący się na zewnętrznych krawędziach sit podsiewacza i kieruje go do przenośnika niedomłotów.  W ten sposób uzyskiwana jest dodatkowa kompensacja nachylenia (o dalsze 7%). Gdy kombajn w wersji HillMaster pracuje z włączonym układem Slope Master, wydajność osiąganą na płaskim terenie można uzyskać na polach o kącie nachylenia do 22%.

Poziom wydajności jest utrzymywany poprzez poziomowanie zbiornika na ziarno. Dzięki temu przenośnik ślimakowy może całkowicie napełniać zbiornik. Ponadto, bęben młócący, wytrząsacze słomy i układ czyszczący są zawsze ustawione poziomo. Wykorzystanie pełnej pojemności zbiornika na ziarno wpływa również na częstotliwość rozładunku, która jest mniejsza. Dodatkowy efekt utrzymywania maszyny w poziomie to równomierny rozkład masy na koła napędowe – lepsza przyczepność i stabilność kombajnu podczas jazdy na zboczach.

Elastyczne ustawienia wysokości kombajnu są przydatne również w trybie transportowym. Aby ułatwić jazdę po drogach, kombajn może zostać obniżony do poziomu określonego w konfiguracji do jazdy po drogach. Odbywa się to poprzez jednoczesne opuszczenie kombajnu po obu stronach. Na konsoli podłokietnikowej systemu CommandTouch znajdują się dwa przełączniki służące do włączania i wyłączania trybu automatycznego poziomowania oraz do przełączania układu na tryb ręcznego wprowadzania poprawek ustawień. Te same elementy sterujące służą do ręcznego podnoszenia kombajnu do położenia roboczego lub opuszczania kombajnu do położenia transportowego.

Rozwiązanie HillMaster jest aktualnie oferowane w atrakcyjnej cenie, co także przekłada się na coraz większą popularność tego rozwiązania.

źródło: John Deere materiały prasowe/ Chempest