Susza i możliwość ubiegania się przez poszkodowanych dzierżawców o pomoc w umorzeniu części czynszu dzierżawnego czy prolongacie spłat rat to najważniejsze problemy, które zgłaszali rolnicy podczas spotkania przedstawicieli izb rolniczych z Kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W spotkaniu wzięli udział prezesi Izb Rolniczych z województw: opolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. KOWR reprezentowany był przez Dyrektora Generalnego Piotra Serafina, Dyrektora Departamentu Prawnego Kamilę Grabowską, Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Adama Struziaka oraz Dyrektorów Oddziałów Terenowych z poszczególnych województw.

Dyrektor Generalny KOWR przedstawił kierunki działań KOWR i poinformował o najbliższych planach. Obecnie kończą się prace nad propozycjami zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a w następnej kolejności prowadzone będą prace nad ustawowymi zmianami w zakresie dzierżawy rolniczej.

Przedstawiciele samorządów rolniczych zgłaszali w dyskusji aktualne problemy. Rozmawiano między innymi o rozdysponowaniu gruntów, które wróciły do Zasobu z wyłączeń przez dzierżawców 30% gruntów. Przedstawiciele izb rolniczych poinformowali także o problemie występowania małych działek, sąsiadujących z terenami rolników, a wycenionymi jako działki z możliwością zabudowy, na które nie ma nabywców z powodu zbyt wysokiej ceny i niekorzystnego położenia.

Prezesi samorządu rolniczego zawnioskowali również o wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych pozwalających na wymianę gruntów ornych, które posiadają Lasy Państwowe na grunty, które posiada KOWR, położone w pobliżu lasów, o niskiej użyteczności i braku na nie nabywców.

źródło: KRIR