Samorządy rolnicze zwróciły się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o  stworzenie możliwości prawnych do szacowania strat na użytkach zielonych. Chodzi o zmianę ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), poprzez dodanie traw w  art.3 ust. 1 i 3 w/w ustawy.

Ponadto, w związku z koniecznością  opracowania szczegółowych map dla kraju określających poziom wody gruntowej, od których- oprócz Klimatycznego Bilansu Wodnego – zależy wilgotność gleb użytków zielonych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zawnioskował o rozszerzenie statutowego zakresu badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB o badania środowiskowe dotyczące poziomu wód gruntowych.

Dodatkowo, samorząd rolniczy ponownie zwrócił się o określenie wartości klimatycznego bilansu wodnego także dla upraw buraka na I kategorii gleb. Jak wskazują rolnicy – susza oraz silne wiatry, które ostatnio wystąpiły w Polsce, spowodowały tak znaczące szkody, że konieczne będzie przesianie niektórych plantacji. Dlatego konieczne jest pilne znowelizowanie przepisów, aby pomóc poszkodowanym producentom rolnym.

źródło: KRIR