Rolnicy zgłaszają problemy z wypełnianiem wniosków o oszacowanie  szkód spowodowanych suszą, a także
z opieszałością podjęcia prac przez komisje ds. szacowania szkód. W tej sytuacji Izba Rolnicza w Opolu zwraca się do Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka z prośbą
o interwencję.

Publikujemy pełną treść pisma do Wojewody Opolskiego:

Pismo IR w Opolu do Wojewody Opolskiego

Część gmin (m.in. Gmina Dąbrowa) żąda od rolników  obok wypełnienia standardowego wniosku  o oszacowanie szkód, dodatkowego załącznika, w którym rolnicy sami mają określić kategorię gleby swoich działek, na podstawie mapy udostępnionej na stronie IUNG w Puławach- www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.

Izba rozumie niezadowolenie rolników, ponieważ obok zbioru swoich plonów, walką ze skutkami suszy, dokłada się im wypełnianie skomplikowanych  formularzy i załączników, niejednokrotnie innych dla każdej gminy. Niespójne podejście do problemu rodzi podejrzenie, działania urzędników gminy na  niekorzyść rolników.

Ponadto, IR w Opolu apeluje o niezwłoczne wysłanie komisji w teren, ponieważ część upraw rolnych wymaga natychmiastowego zbioru, zwłaszcza w kontekście zapowiadanych prognoz pogody.

Mając na uwadze poprzedni rok i raporty IUNG, które w ostatnim okresie raportowania stwierdzały wystąpienie suszy na terenie województwa opolskiego apelujemy, aby komisje szacowały straty nie z poziomu biurka, ale wyszły w teren. Uprawy nie poczekają w przeciwieństwie do dokumentów.

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu dodaje, że liczy na podjęcie przez Wojewodę Opolskiego szybkich i skutecznych działań.