Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie. To reakcja samorządów rolniczych m.in. na zapowiedziany projekt ustawy dotyczącej praw zwierząt. Mówi ona o zakazie hodowli zwierząt futerkowych i ograniczeniu uboju rytualnego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo wnosi o nie wszczynanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

Za szczególnie szkodliwe należy uznać propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno–przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego.

Projekt ten dotknie również sektor usług utylizacyjnych, zwiększając w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych. Brak zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji.

Jednocześnie Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera dążenia do poprawy dobrostanu zwierząt. Jednak priorytetem powinien być rozwój polskiej gospodarki i dobro polskich rolników.

Od początku 2020 r. rolnictwo mierzy się z wieloma problemami. Obecna pandemia pokazała znaczenie sprawnego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności.

COVID-19 dotknął gospodarkę w różnym stopniu. W przypadku rolnictwa najbardziej ucierpieli rolnicy i przetwórcy eksportujący swoje towary, z powodu zapaści w transporcie i zamknięciu sektora HoReCa.

Coraz częstsze występowanie suszy, ulewnych deszczy nieustannie przypomina o tym, że nasz system żywnościowy jest zagrożony. Dodatkowo nie udało się zwalczyć Afrykańskiego Pomoru Świń, wręcz przeciwnie – mamy jeszcze więcej ognisk, niż w zeszłym roku o tej samej porze.

Członkowie Krajowej Rady wnioskują zatem o skuteczną walkę z pogłowiem dzików, które są głównym wektorem choroby w środowisku. Rolnicy postulują również wypłatę odszkodowań z tytułu strat poniesionych przez producentów trzody w strefach niebieskich.

KRIR wnosi także o wprowadzenie oceny wagi uchybień ocenianych przy spełnianiu zasad bioasekuracji, tak aby umożliwić wprowadzenie procentowego pomniejszenia wysokości odszkodowania w sytuacji wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie rolnym.

Ocena spełniania wymogów bioasekuracji bywa krzywdzące dla tych rolników, którzy mieli spełnione większość zasad. Wprowadzenie wagi przewinień byłoby bardziej sprawiedliwe. Mając na uwadze, że przybywa ognisk i przypadków ASF, a więc rozprzestrzenianie się choroby postępuje, wprowadzenie proponowanych zmian uspokoiłoby w pewnym stopniu rolników, którzy nadal prowadzą chów i hodowlę trzody, a którzy nie tylko obawiają się wystąpienia ASF w ich gospodarstwie, ale też tego, że po utracie zwierząt nie otrzymają żadnego wsparcia.

źródło: KRIR