UDOSTĘPNIJ
[fot. Stanze/Flickr.com]

Od 2018 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy będą mogli składać wyłącznie w formie elektronicznej. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, czy będzie to bezwzględnie wprowadzone. Rada zasugerowała stopniowe wprowadzanie wniosków elektronicznych, gdyż wielu rolników ma problemy z ich wypełnieniem w tej formie.

W ocenie samorządów rolniczych, obowiązek elektronicznego składania wniosków wiąże się z wieloma utrudnieniami, ponieważ wielu rolników nie zna się na internecie lub w ogóle nie posiada komputerów. Przykładem może być powiat sieradzki, gdzie w 2017 roku na 11 tysięcy wniosków, tylko 80 złożono w formie elektronicznej. Zdaniem samorządu rolniczego, należy rozważyć każdą sytuację indywidualnie, ponieważ każdy wniosek jest inny.

W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, państwa członkowskie mają obowiązek systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

– od 2016 r. — co najmniej 25% obszaru zatwierdzonego do płatności w roku poprzednim,

– od 2017 r. — 75%,

– od 2018 r. — 100% (tzn. obszar zatwierdzony dla wszystkich beneficjentów).

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:

– albo niezbędną pomoc techniczną,

– albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności.

Pomimo faktu, że składanie wniosków przez Internet za pomocą aplikacji e-Wniosek jest możliwe w Polsce od 2011 r., to zainteresowanie rolników tą formą składania wniosków w kolejnych latach było niewielkie. W 2017 r. wnioski drogą elektroniczną złożyło 11 230 beneficjentów na blisko 1,5 mln beneficjentów. Udział wniosków złożonych w postaci elektronicznej nie przekracza zatem 1%.

W tej sytuacji, to pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przenoszą do GSAA wszystkie informacje z dostarczanych przez rolników wniosków, w tym z materiałów graficznych. Jest to proces trudny i czasochłonny, wymagający zaangażowania bardzo dużej liczby pracowników oraz generujący duże koszty i utrudnienia dla administracji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i ARiMR podejmują działania mające na celu zwiększenie zainteresowania rolników wnioskiem elektronicznym, takie jak: ułatwienia w otrzymywaniu haseł do logowania, poprawianie aplikacji, podkreślanie korzyści, szkolenie doradców.

Źródło: KRIR