Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zlecenie Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach przygotowania bardziej szczegółowych map obrazujących występowanie suszy rolniczej.

KRIR argumentuje, że obecnie przedmiotowe mapy pokazują wystąpienie suszy jednolicie na obszarze powiatu. Z doświadczenia klęski suszy wynika, że opady często występują lokalnie i dotyczą nawet pojedynczych sołectw,
dlatego należałoby opublikować mapy bardziej precyzyjne, odnoszące się do poszczególnych gmin.

Samorząd rolniczy uważa, że będzie to pomocne przy weryfikacji poziomu suszy zarówno przez rolników składających wnioski za
pomocą aplikacji publicznej, jak i urzędników sprawdzających poprawność tych wniosków oraz zasadność ich złożenia.
Wniosek motywowany był informacją z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, zgodnie z którą na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi istnieje możliwość przygotowania bardziej szczegółowych map, np. dla gmin.

IUNG opracował metodykę szacowania strat w zależności od kategorii gleby, która to metodyka została wykorzystana w aplikacji publicznej. Za pomocą aplikacji producent rolny wprowadza zakres i stopień strat, które są automatycznie weryfikowane z danymi innych agencji rządowych. Zdaniem ministerstwa taki system powinien być obiektywny i tak został zaprojektowany. Zagrożenia suszą na poziomie gmin rolnicy mogą sprawdzić na stronie internetowej IUNG.

Poniżej przedstawiamy treść korespondencji KRIR i MRIRW:

KRIR_KK_714_20 do MRiRW LIR_126.2020.PS wniosek w sprawie bardziej szczegółowych map suszy

MRiRW KS.wk.071.7.2020 odp na KRIR_KK_714_20 ws bardziej szczegółowych map suszy rolniczej