Strona główna Aktualności Rolnictwo ma być bardziej konkurencyjne. Komisja Europejska zatwierdza PROW

Rolnictwo ma być bardziej konkurencyjne. Komisja Europejska zatwierdza PROW

581
0

Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze trzy spośród 118 programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) mających na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa UE, ochronę krajobrazu i klimatu, a także umacnianie struktury gospodarczej i społecznej społeczności wiejskich w okresie do roku 2020.

118 wieloletnich programów działających na szczeblu krajowym lub regionalnym otrzymuje wsparcie UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – są to środki w wysokości 95,6 mld euro na lata 2014–2020. Dodatkowe finansowanie pochodzi ze źródeł krajowych, regionalnych i prywatnych.

Oprócz przyjętych programów – krajowych programów Danii,Polski i Austrii – przed końcem roku planuje się przyjąć kolejne 6 programów. Oznacza to, że rozliczone będą programy warte ponad 20 mld euro.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, powiedział, że europejskie obszary wiejskie – dzięki sektorowi rolnemu i wielu innym rodzajom działalności gospodarczej – zapewniają nam miejsca pracy, możliwości wypoczynku i rekreacji. Jednym z największych atutów koncepcji rozwoju obszarów wiejskich – w opinii Hogana – jest wyodrębnienie sześciu głównych priorytetów, jednak to poszczególne państwa członkowskie lub regiony opracują programy, które odpowiadają ich sytuacji.

„Dobre przykłady widzimy już dziś: polski program zakłada utworzenie ponad 22 tys. miejsc pracy, pomoc inwestycyjną dla około 200 tys. gospodarstw i ustanowienie około 1 800 grup producentów”, dodał Hogan.

Rozwój obszarów wiejskich stanowi tzw. drugi filar wspólnej polityki rolnej, zapewniając państwom członkowskim unijne środki finansowe do celów zarządzania na poziomie krajowym lub regionalnym w ramach wieloletnich, współfinansowanych programów. Przewiduje się, że we wszystkich 28 państwach członkowskich powstanie w sumie 118 programów.

Nowe rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 dotyczy sześciu priorytetów gospodarczych, środowiskowych i społecznych, programy zaś zawierają jasne cele określające zamierzenia, które należy zrealizować. Ponadto w celu lepszej koordynacji działań i zmaksymalizowania synergii z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESIF) z każdym państwem członkowskim uzgodniono umowę o partnerstwie, w której określono ogólną strategię w odniesieniu do finansowanych przez UE inwestycji strukturalnych.

Żródło: KE