Izba Rolnicza w Opolu zwróciła się w lipcu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o podjęcie wszystkich możliwych działań mogących wspomóc rolników w obliczu strat spowodowanych przez suszę.

Zarząd izby w specjalnym piśmie zwrócił uwagę na szczególnie trudną sytuację opolskich rolników w tym sezonie, spowodowaną małą ilością opadów, co będzie skutkowało niższymi plonami. Ponadto, samorząd rolniczy podkreślił, że hodowcy bydła nie będą mieli wystarczającej bazy paszowej.

W ocenie izby, dane ze zbyt małej liczby stacji pomiarowych monitorujących suszę nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Opolska izba poprosiła również ministerstwo o uproszczenie procedur szacowania szkód w taki sposób, aby najpierw komisje szacujące pojawiły się na polu i oceniły straty, a dopiero potem zajęły się formalnościami dotyczącymi specyfiki gleby na poszczególnych działkach.

Ministerstwo odpowiedziało na wnioski Izby Rolniczej w Opolu. W obszernym wyjaśnieniu poinformowało, że wytyczne dla komisji szacujących straty nie wprowadzają żadnych nowych rozwiązań w zasadach szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Poniżej przedstawiamy pełną treść wniosku Izby Rolniczej w Opolu i odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

SKM_C224e19082810350

SKM_C224e19082810340