Izba Rolnicza w Opolu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Agropuzzle 3“ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Erasmus +, akcja KA2 Partnerstwo Strategiczne VET. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Głównym celem „Agropuzzle 3“, jest doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych pracowników oraz przedstawicieli kadry Izby Rolniczej w Opolu, dzięki udziałowi w wyjazdach zagranicznych.

Publikujemy regulamin rekrutacji uczestników:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Agropuzzle 3

Projekt trwa 22 miesiące: od 01.09.2016 r. do 31.06.2018 r.