Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu poinformował, że w całym kraju został zaostrzony nadzór nad transportem zwierząt. To wynik ujawnienia procederu nielegalnego przewozu bydła niezdolnego do transportu.

Rozporządzenia Rady Europy mówią, że przewożone mogą być tylko zwierzęta zdolne do transportu. Zwierzęta chore, ranne lub w złej kondycji, uznawane są za niezdolne do transportu, w szczególności, gdy nie mogą się samodzielnie poruszać bez bólu lub pomocy. Lekarz weterynarii podkreśla, że transport zwierząt powodujący cierpienie i stres podlega karze pozbawienia wolności.

Poniżej dołączamy pełny tekst ulotki informacyjnej dotyczącej zakazu przewożenia rannych zwierząt:

ulotka lekarza weterynarii