Strona główna Działalność izby Organizacje / Współpraca PROSTE ZASADY – UNIKALNE KORZYŚCI – CZYLI SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW ROLNYCH

PROSTE ZASADY – UNIKALNE KORZYŚCI – CZYLI SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW ROLNYCH

252
0

Izba Rolnicza w Opolu informuje, że w ramach Planów Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.:

„PROSTE ZASADY – UNIKALNE KORZYŚCI – CZYLI SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW ROLNYCH”

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 01.05.2019 r.  – 31.08.2019 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 22 700,00 zł.

Cel operacji:  jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji była promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników. Organizacja 2-dniowej konferencji.

Przewidywane efekty: bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie żywności prowadzonej na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

 

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl