UDOSTĘPNIJ

W roku 2017 Izba Rolnicza w Opolu realizuje projekt dofinansowany ze środków KSOW.

Nazwa operacji – „Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna wieś opolska”

Operacja zostanie zrealizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017

Projekt skierowany jest do rolników, delegatów izby rolniczej, lokalnych liderów społeczności wiejskich. Szczególnie zależy nam aby w konferencji wzięły udział osoby aktywne zawodowo, otwarte na wdrażanie innowacji, będące liderami w swoich środowiskach.

Operacja będzie realizowana w formie konferencji która będzie poświęcona aktualnym zagadnieniom w rolnictwie, zapewni uczestnikom dostęp do najnowszej wiedzy, w tym wyników badań oraz nowych innowacyjnych rozwiązań. W programie przewidziana jest również wymiana doświadczeń, co ma posłużyć popularyzacji dobrych praktyk. Wpłynie na podwyższenie świadomości na temat prowadzenia gospodarstw w sposób zgodny z potrzebami środowiska oraz łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Bilansu wodnego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl