Prezes KRUS podziękował rolnikom za całoroczny trud i wytrwałość. Adam Sekściński złożył również rolnikom życzenia zdrowia i pomyślności. Jednocześnie życząc, aby uzyskiwane plony były zawsze obfite, przynosiły radość i satysfakcję.

W specjalnym liście adresowanym do rolników, szef Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podkreślił szczególne znaczenie produkcji rolniczej, która jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego kraju. Zapewnił, że KRUS poświęca rolnikom wiele troski i uwagi. W liście kierowanym do rolników z okazji dożynek, szef KRUS powołał się również na nauki Papieża Jana Pawła II, który podkreślał, że rolnicy z trudnej ziemi wydobywają chleb, a w potrzebie potrafili też bronić narodu.

List prezesa KRUS został skierowany do szefów regionalnych izb rolniczych. Pełny tekst poniżej:

list prezesa – święto plonów