UDOSTĘPNIJ
Czy nasza melioracja zbliży się do standardów europejskich

Izby Rolnicze są przeciwne błyskawicznemu zastosowaniu przepisów nowej ustawy – Prawo wodne. Jej przepisy zakładają, że zapisy mówiące o karach za nieprzestrzeganie programu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami rolniczymi, mają wejść w dzień po ogłoszeniu ustawy.

Pod koniec sierpnia zarząd Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. KRIR  wyraziła zaniepokojenie możliwością karania rolników za niespełnianie wymogów przedstawionych w ustawie.

Samorząd rolniczy zawnioskował też o włączenie przedstawiciela izb rolniczych do prac nad programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu.

Izby rolnicze  zaproponowały, aby akty wykonawcze powstawały w porozumieniu z ministrem środowiska, i po skonsultowaniu z samorządem rolniczym. W ocenie samorządu rolniczego, byłyby wówczas mniej obciążające dla rolników. Podkreślono, że należy również przewidzieć okresy przystosowawcze dla gospodarstw rolnych oraz zaplanować środki finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej.

źródło: KRIR