W związku z utrzymaniem ciągłości dostaw owoców i warzyw oraz innych produktów spożywczych wymagających pracowników sezonowych, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza o interwencję w sprawie uruchomienia działalności konsulatów Polski na terenie Białorusi i Ukrainy w celu wydawania wiz pracowniczych.

Ponadto Zarząd KRIR zwrócił się z zapytaniem, czy pracownicy z Ukrainy lub Białorusi mogą przekroczyć pieszo granicę z Polską i być odebrani przez rolników-pracodawców z granicy.

Rolnictwo, pomimo części zerwanych łańcuchów dostaw nadal jest stabilnym fundamentem w walce z zagrożeniami wynikającymi z epidemii, a producenci rolni ciężko pracują by utrzymać ciągłość dostaw żywności. Dlatego konieczne jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapewnienie i zagwarantowanie dostępności siły roboczej.

źródło: KRIR