Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że ustawa w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zabezpiecza bezpośrednio interesów rolników i ich rodzin w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią.

W związku z bardzo trudną sytuacją, która bez wyjątku dotyka także środowisko rolnicze zarząd KRIR zawnioskował o objęcie szczególną ochronną rolników, ich rodzin i efektów ich pracy poprzez wprowadzenie:

  • dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego dla pracującego rodzica dzieci w wieku do 8 lat dla osób ubezpieczonych w KRUS;
  • odraczanie przez banki spłaty rat kredytów do 6 miesięcy;
  • przyspieszenie wypłaty zaległych płatności obszarowych za rok 2019 r., pomocy de minimis (materiał siewny, pomoc suszowa);
  • odroczenie płatności na ubezpieczenie społeczne KRUS;
  • objęcie specjalnym nadzorem skup i cen płodów rolnych,
  • stosownych kar na przedsiębiorców niezasadnie zawyżających ceny płodów rolnych, jak również zawyżających ceny niezbędnych środków
  • narzędzi do produkcji rolnej.

Wielu rolników, a nawet większość z nich, bez specjalnej ochrony i pomocy Państwa, nie będzie w stanie funkcjonować w tym kolejnym trudnym roku i utrzymać się na rynku. Rolnicy informują nie tylko o problemach związanych z płynnością finansową, ale także coraz częstszymi problemami z odbiorem wyprodukowanych płodów, zaniżaniem cen, zmniejszaniem odbioru ilości wyprodukowanego mleka, czy sztucznego zaniżania parametrów odbieranych płodów.

Mając na względzie nie tylko dobro rolników, ale ogół społeczeństwa które dzięki ciężkiej pracy rolników ma zapewnioną żywność, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o niezwłoczne podjęcie działań. Bezpieczeństwo żywnościowe w obecnym czasie nabrało zdecydowanie nowego wymiaru i wszyscy poczuli jak istotny jest to aspekt.

źródło: KRIR