UDOSTĘPNIJ
NASA_Goddard_Space_Flight_[Flickr.com]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) zaprasza do konsultacji i oceny serwisu pogodowego: http://agrometeo.pogodynka.pl/. Strona poświęcona jest informacjom i prognozom agrometeorologicznym

Celem portalu jest wspomaganie decyzji w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych tak, aby w pełny sposób umożliwić rolnikom wykorzystanie panujących warunków pogodowych i klimatycznych. Na stronie dostępne są informacje o obserwowanym przebiegu podstawowych elementów meteorologicznych mających wpływ na stan wegetacji roślin, a także specjalistyczna prognoza pogody, warunki prowadzenia prac polowych i wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Publikowana jest również prognoza zagrożenia najważniejszymi agrofagami. Na podstawie danych satelitarnych prezentowane są informacje o najważniejszych elementach mających zasadniczy wpływ na przebieg produkcji roślinnej i plonowanie, takich jak ewapotranspiracja, wilgotność gleby, wielkość promieniowania docierającego do powierzchni ziemi. Na mapach są przedstawione również wyniki obserwacji fenologicznych wybranych roślin dziko rosnących obrazujące stan wegetacji na danym obszarze.