Izba Rolnicza w Opolu, realizując wnioski z ostatniego posiedzenia Porozumienia Rolników Opolszczyzny, zadała pytanie Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, jakie działania mogą być podjęte w związku z plagą myszy w południowej części województwa opolskiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w odpowiedzi poinformował, że w ubiegłym roku zwracał uwagę na wzrost liczebności gryzoni polnych w zasiewach roślin uprawnych. Informacja taka trafiła do samorządów, rolników oraz dystrybutorów środków ochrony roślin.

Obecnie PIORiN nie prowadzi już obserwacji liczebności gryzoni, bo nie zobowiązuje jej do tego ustawa. Inspekcja podaje również dwa dopuszczone preparaty do zwalczania gryzoni. Ponadto, inspekcja zaleca stosowanie niechemicznych rozwiązań takich jak ustawienie tyczek spoczynkowych dla ptaków drapieżnych, aby umożliwić tym ptakom penetrowanie siedlisk gryzoni.

Pełny tekst odpowiedzi WIORiN

gryzonie – odpowiedź do Izby Rolniczej WNF.7122.4.2020