Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Izby Rolniczej w Opolu o przywrócenie możliwości stosowania dikwatu w plantacjach nasiennych, wyjaśniające dlaczego nie można przywrócić pozwolenia na powszechne stosowanie dikwatu, jednak istnieje możliwość zgody na jednorazowe zastosowanie go w sytuacjach nadzwyczajnych.

wniosek IROP dikwat KS – odpowiedź dot. dikwat