Szkody łowieckie i afrykański pomór świń to najczęściej poruszane tematy podczas spotkania rolników i ministra rolnictwa. Konferencja pod tytułem: “Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników była” odbyła się 2 grudnia w sali Kolumnowej Sejmu RP. Wzięło w niej udział ponad 300 rolników z całej Polski oraz przedstawiciele Izby Rolniczej w Opolu.

W konferencji udział wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel i Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r.

Minister rolnictwa wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi, podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów i wniosków oraz otrzymują propozycje rozwiązań. Zaznaczył, że samorząd rolniczy właściwie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową. “Pomimo często trudnego dialogu, w większości przypadków znajdowane są wspólne rozwiązania, a dyskusja odbywa się na poziomie merytorycznych argumentów”, powiedział Krzysztof Jurgiel.

Podsumowano też dwa lata prac resortu rolnictwa. Minister omówił zmiany wprowadzone w zakresie obrotu ziemią, działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, a także zmian organizacji administracji działającej w obszarze rolnictwa. Wśród zgłaszanych podczas dyskusji przez rolników problemów, najczęściej powtarzała się sprawa szkód łowieckich oraz afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że dziki to główny wektor przenoszenia wirusa ASF. Poinformował też, że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która który pozwoli na większą redukcję ich populacji.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zawsze zapoznaje się z propozycjami zgłaszanymi przez samorząd rolniczy i słucha głosów, które niepokoją polską wieś.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie i działalności izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników.

źródło: KRIR