13 stycznia 2021 r. upływa termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Finansowanie odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu przesunięcie tego terminu.

W ocenie opolskiej izby, planowane zakończenie naboru tj. 13 stycznia br., jest zdecydowanie za krótkim terminem z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Izba Rolnicza w Opolu podkreśla, że zwracają na to uwagę zarówno rolnicy jak i doradcy, którzy przygotowują rolnikom ww. wnioski.

Wydłużenie terminu naboru, umożliwi wszystkim zainteresowanym złożenie kompletnych, prawidłowo wypełnionych wniosków. Mając na uwadze powyższe, liczymy na podjęcie stosownych działań.

źródło: IR w Opolu