Izba Rolnicza w Opolu wnioskuje o zakwalifikowanie kukurydzy jako odrębnej grupy upraw. Aby było to możliwe, potrzebne są jednak zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27.10.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2139).

Wydzielenie kukurydzy, jako odrębnej grupy upraw przy ustalaniu zmianowania ma uzasadnienie między innymi w odmiennych wymaganiach niż pozostałe rośliny zbożowe. Kukurydza pozostawia też inne stanowisko dla roślin następczych.

Pośrednikiem w przekazywaniu takich wniosków jest Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie takiej możliwości.