Wieś
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło izbom rolniczym nowe kryteria dotyczące dzierżaw. Odbyły się na ten temat trzy spotkania. W ostatnim brał udział Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja. Jego zdaniem, obecne rozwiązania nie są idealne, ale uwzględniają sugestie izb. 

Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślał, że kryteria przetargów ofertowych dotyczących ziemi w zostały skonsultowane z rolnikami, z organizacjami i związkami rolników.

Herbert Czaja przypomniał, że pewne kontrowersje budził wśród rolników podział punktacji przy przetargach ofertowych pisemnych. Początkowo były cztery kryteria, po 25 punktów, potem 5 kryteriów, teraz jest ich 6. “Praktycznie to, co się zmieniło wynika ze spotkań z izbami rolniczymi z całego kraju. Wcześniejsze spotkania były burzliwe. Uzgodniono szczegóły i przedstawiciele związków rolników również je zaakceptowali. Podobnie sprawa wyglądała jeśli chodzi o odległość od działki, która podlega dzierżawie. Również tutaj wprowadzono modyfikacje, aby uniknąć nieprawidłowości. Nie można przedstawić już tzw. “szybkich dzierżaw”.

Szef opolskiej izby rolniczej ocenia, że spotkania były w zasadzie satysfakcjonujące. Nie są to warunki idealne, ale wprowadzono zmiany zgodne z oczekiwaniami rolników. “Zwróciłem uwagę ministrowi, że czasami pojawiają się spory co do formy przetargu, w sytuacjach, gdy taka sama liczba rolników chce przetargu pisemnego i ustnego. Kto ma wówczas rozstrzygać? Nasze doświadczenie pokazuje, że zapisy muszą być tutaj jednoznaczne. Wnioskowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem spraw konfliktowych będzie przetarg ofertowy pisemny”, dodaje Herbert Czaja.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz powiedział, że uczestniczenie w tych uzgodnieniach jest nie tylko obowiązkiem izb rolniczych, ale także zabezpieczeniem rolniczych interesów, aby ziemia rolnicza jak najszybciej zostać wydzierżawiona.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele rolników, NSZZ Solidarność RI oraz oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina obecne oceny kryteriów:

„1a. Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości Zasobu – liczba punktów 15;

1b. Odległość nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu – liczba punktów 15;

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 30;

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15;

4. Kryterium wieku – liczba punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat2 otrzymuje max. liczbę punktów. Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 60 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) – otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku;

5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka – liczba punktów 25;

6. Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną (po jej powołaniu) – liczba punktów 10.”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął zarządzanie państwową ziemią od Agencji Nieruchomości Rolnych.

źródło: MRiRW / Izba Rolnicza w Opolu