Niezależne laboratorium odwoławcze, które będzie badało jakość produktów rolniczych to nowa propozycja samorządów rolniczych z całej Polski. Wniosek taki został zgłoszony podczas pierwszego spotkania Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 23 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W obecnym stanie prawnym rolnicy (dostawcy produktów rolnych) nie mają możliwości wiarygodnego potwierdzenia jakości swoich dostaw (zbóż, buraków (cukier, wysłodki), mleka itd.) i są zależni od badań wykonanych przez kupującego. Dlatego, w ramach zapowiadanych przez MRiRW działań na rzecz umocnienia pozycji rynkowej producentów rolnych, zdaniem KRIR zasadnym byłoby utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego (lub wskazanie na terenie kraju) dla badania jakości produktów rolno-spożywczych lub zarekomendowanie laboratoriów, gdzie rolnicy mogliby dokonać takich analiz.

źródło: KRIR