Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami.

To efekt wniosku Izby Rolniczej w Opolu i Porozumienia Rolników Opolszczyzny, w związku z wielokrotnie otrzymywanymi skargami rolników, którzy zmagają się z plagą gryzoni na południu województwa opolskiego.

Wnioskujemy wskazanie skutecznych środków do zwalczania tego problemu. Wnioskujemy również o ujęcie w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę gryzoni.

Jak informują rolnicy z województwa opolskiego, obecnie niektóre uprawy, zwłaszcza zbóż, są już do tego stopnia uszkodzone, że rolnicy rozważają ich likwidację. Znając możliwości błyskawicznego rozmnażania się gryzoni, rolnicy obawiają się, że szkody w dotkniętych rejonach mogą być wyższe.

Wniosek IROP gryzonie do MRiRW