Nie zaleca się stosowania w otwartym terenie trucizn chemicznych przeciw gryzoniom – rekomenduje Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. To odpowiedź na pytania Izby Rolniczej w Opolu dotyczące wskazówek, co do radzenia sobie z plagą myszy, jaka dotknęła w tym roku południe województwa opolskiego.

Instytut podkreśla, że ten sposób walki z gryzoniami stwarza możliwość zatrucia innych zwierząt będących pod ochroną. Na zatrucie narażone są również zwierzęta łowne, które mogą mieć kontakt z zabójczą toksyną.

Nie powinno się również stosować środków biologicznych wywołujących epidemie chorób wśród gryzoni. Środki trujące tzw. rodentycydy powinno się stosować tylko w zabudowaniach.

Na polach uprawnych zalecaną metodą agrotechniczną jest wczesna podorywka po zbiorach zbóż i rzepaku, ustawianie palików obserwacyjnych dla ptaków drapieżnych. Ponadto, instytut zaleca zawieszenie odstrzału lisów i dzików na terenach, na których wystąpiła plaga gryzoni. Zwierzęta te przyczyniają się bowiem do znacznej redukcji populacji myszy.

Pełny tekst pisma Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu dotyczącego plagi myszy:

gryzonie IOR do IR w Opolu

Dołączamy również rekomendacje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej:

Uniwersytet Przyrodniczy do Dolnoslaskiej Izby Rolniczej

Poniżej odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie ze strony Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące plagi gryzoni:

Ministerstwo Rolnictwa do Krajowa Rada Izb Rolniczych – gryzonie