defauld obrazek wpisu

Projekt „Moja Agro praktyka” to przedsięwzięcie, do którego Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja zaprosił, w  imieniu zarządu izby, Zespół Szkół w Komornie. Dzięki zawiązanej współpracy, nauczyciele Zespołu Szkół wraz z uczniami wyjadą na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Republiki Czeskiej oraz do Grecji.

Założeniem projektu „Moja Agro praktyka” zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia w pracy. Będzie to też okazja wypróbowania nowych technologii i praktyk powszechnie stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza   w Grecji.

„Chcemy rozwijać partnerstwo między szkołą, a światem pracy, którego dobrze funkcjonującymi przykładami są gospodarstwa rolne goszczące naszych uczniów. Dodatkowo zyskają nowe, zagraniczne doświadczenia, mając przy okazji możliwość doskonalenia umiejętności językowych w pracy w obcym kraju. Działania te mają na celu zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy”, wyjaśnia koordynator projektu mgr Sławomir Jakoniuk, nauczyciel Zespołu Szkół w Komornie.

Uczestnicy praktyk w Grecji będą mieli możliwość pracy w ekologicznym gospodarstwie rolniczym, co będzie dla nich zupełnie nowym doświadczeniem, natomiast podczas praktyki w Czechach zdobędą umiejętności z zakresu pracy w ogrodnictwie i uprawach szklarniowych przy udziale ciężkiego sprzętu rolniczego.

Terminy wyjazdu na praktyki:

Republika Czeska – maj / czerwiec 2017

Grecja – lipiec 2017