Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada Krajowej Radzie Izb Rolniczych na pisma w sprawie podejrzenia Agencji
Nasiennej sp. z o. o. o naruszanie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213).

Pismo do KRIR_KS.hn.071.26.2021

Zał. nr 1_3

Zał. nr 4_materialy-informacyjne