Działki o małej powierzchni z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bywają niezagospodarowane przez wiele lat. Tereny te mogą być dzierżawione lub sprzedane – uważają rolnicy, którzy zgłaszają ten problem w izbach rolniczych, również w Izbie Rolniczej w Opolu. Krajowa Rada Izb Rolniczych w ślad za interwencjami poszczególnych izb, wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek izb rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o usprawnienie zagospodarowania małych działek rolnych będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W całej Polsce istnieje problem działek o małej powierzchni należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które nie są w jakikolwiek sposób zagospodarowane. Są one przez wiele lat odłogowane i porośnięte trawami oraz chwastami, niekiedy już drzewami – podkreślają rolnicy. Stanowią one zagrożenie pożarowe dla okolicznych pól i lasów, ze względu na wypalanie traw. Są również one rezerwuarem nasion chwastów, chorób roślin upranych i szkodników. Często stają się one dzikimi wysypiskami śmieci – zaznacza samorząd rolniczy.

Małe działki do sprzedaży lub dzierżawy

Wobec powyższych okoliczności KRIR uważa, że takie działki powinny być rozdysponowane wśród okolicznych rolników poprzez sprzedaż lub dzierżawę. Jednak stosowane przez KOWR procedury przetargowe są zbyt długie i skomplikowane, a koszt poniesiony na organizację przetargu nie jest adekwatny do możliwych korzyści wynikających  zagospodarowania takich działek.

Wydaje się, że można byłoby skorzystać z innych bezprzetargowych form rozdysponowania tych działek lub je uprościć. Takie formy jak: zwolnienie z płatności czynszu dzierżawnego na okres 3 lat działek odłogowanych, co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy, obniżenie czynszu dzierżawnego lub ceny wywoławczej w kolejnych przetargach, mogą również przełożyć się na wzrost zainteresowania takimi działkami przez rolników.

źródło: KRIR