fot. materiały Krajowej Rady Izb Rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w poprzednich latach, organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia ( najstarsze dzieci urodzone w 2003 r.) , których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w  okresie trwania kolonii.

W bieżącym roku kolonia odbędzie się w terminie:

21.07.2019-31.07.2019 – na Mazurach. Ośrodek „Gryfia – Mazur” Szeligi 10.

Całkowity koszt za jednego uczestnika kolonii wynosi 550 zł

Warunkiem zakwalifikowania się na letni wypoczynek jest wysłanie na adres mailowy biura Izby Rolniczej w Opolu: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl danych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, telefon kontaktowy, imiona rodziców, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,  a także dostarczenie do biura Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2) osobiście lub listownie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika, zaświadczenia z KRUS, oświadczenia  oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 550 zł na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych BGŻ   54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii jak również termin turnusu.

Informujemy iż pierwszeństwo do skorzystania z w/w kolonii mają dzieci z województwa opolskiego.

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Zał 6 lista co zabrać wzór zaświadczenia KRUS Wzór oświadczenia_inny_adres Wzór oświadczenia_inne_nazwisko program gryfia -mazur 2019 Oswiadczenie_rodzicow_kolonie_2019-1 Oswiadczenie_rodzicow_kolonie_2019 oswiadczenie rodzica RODO KRIR kolonie Krajowa Rada Izb Rolniczych – na strone karta kwalifikacyjna kolonie Gryfia Mazur_2019_ IRO klauzule informacyjne i zgody osoby fizyczne