Publikujemy wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rada wnioskuje o to, aby aby rolnicy nie musieli zaprzestawać całkowicie działalności rolniczej przechodząc na emeryturę. Dołączamy również odpowiedź ministerstwa Rolnictwa.

Wniosek PodkIR emerytura

Wniosek PodkarpIR emerytury odp MRiRW