Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umożliwia rolnikom zaciągnięcie pożyczek z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. KOWR chciałby dotrzeć z tą informacją do jak największej liczby beneficjentów, dlatego zwrócił się do izb rolniczych z prośbą o dystrybucję przygotowanej ulotki. Poniżej zamieszczamy jej zawartość:

ulotka pożyczki_v4a

ulotka pożyczki_v4b