Krajowa Rada Izb Rolniczych wypracowała wraz z izbami rolniczymi wspólne stanowisko dotyczące sytuacji z rolnictwie. Trafiło do ministerstwa. Jest odpowiedź.

Obserwując zjawiska zachodzące w otoczeniu rolnictwa, KRIR zauważa bardzo szybki wzrost kosztów produkcji. Dopłaty do paliwa rolniczego w coraz mniejszym stopniu rekompensują wzrost kosztów. Od żniw szybko rosną również gwałtowanie ceny nawozów. Wielu rolników może nie być stać zakupić dostatecznej ilości nawozów, co spowoduje niższe plony.

Krajowa Rada nadal podtrzymuje stanowisko odnośnie tragicznej sytuacji na rynku trzody chlewnej, dlatego żąda ustanowienia programu rozwoju i pomocy dla gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Rolnicy negatywnie oceniają dotychczasowe funkcjonowanie aplikacji suszowej, za pomocą której szacowane są straty.

W zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, zdaniem KRIR nie do przyjęcia jest brak określenia przez KE parametrów ograniczenia 50% zużycia chemicznych środków ochrony roślin w poszczególnych krajach. Krajowa Rada ostrzega Rząd RP, że obecna sytuacja w rolnictwie doprowadzi do ogromnych protestów rolników.

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na powyższe stanowisko z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych.

stanowisko uchwala KRIR nr 8 2021

MRiRW DOS.dws.073.9.2021 odp na KRIR_KK_920_21