W odpowiedzi na pierwszy wniosek władz włoskich borykających się z bezprecedensowym kryzysem związanym z wybuchem COVID-19 oraz ogólną trudną sytuacją Unii Europejskiej, Komisja Europejska postanowiła zezwolić państwom członkowskim na przedłużenie terminu o jeden miesiąc dla rolników składających wnioski o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich. 

Przedłużenie będzie możliwe dla wszystkich kwalifikujących się rolników we wszystkich państwach członkowskich. Jednak to państwa członkowskie decydują, czy skorzystać z rozszerzenia.

Aby przedłużyć termin o jeden miesiąc, Komisja przygotowuje obecnie kroki prawne, które należy podjąć, aby umożliwić odstępstwo od obecnych przepisów. Nowy termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r., a nie 15 maja, co pozwoli rolnikom na większą elastyczność w wypełnianiu wniosków w tych trudnych czasach.

Każdego roku europejscy rolnicy składają wnioski o wsparcie dochodu w ramach WPR. Następnie organy krajowe rozpatrują wnioski i zapewniają niezbędne kontrole. Płatności z budżetu UE w ramach WPR są następnie rozdzielane na poziomie krajowym lub regionalnym. 

Komisja Europejska pracuje na wszystkich frontach, aby wspierać państwa członkowskie stojące w obliczu wybuchu COVID-19.

źródło: Komisja Europejska