Zakończono nabór uczestników na kolonie organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach 30.06.2020 r. – 08.07.2020 r. nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Władysławowo.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2004 roku i których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W tym roku w związku z epidemią COVID – 19, kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych (wytyczne GIS, MZ i MEN – w załączeniu) ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 570 zł (pięćset siedemdziesiąt złotych) zgodnie z załączoną ofertą.

Dane do przelewu:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa

nr konta BGŻ: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii + termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik ma zapewnione:

– zakwaterowanie

– wyżywienie,

– opiekę pedagogiczną i medyczną,

– program turystyczny,

– ubezpieczenie

– transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Izby Rolniczej w Opolu: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl lub  tel. 77 457 23 27 do dnia 23 czerwca br., podając:

– imię i nazwisko uczestnika,

– datę urodzenia,

– imiona rodziców,

– adres zamieszkania,

– numer PESEL,

– numer telefonu kontaktowego do rodziców.

Po zakwalifikowaniu uczestnika przez Biuro Izby Rolniczej w Opolu wpłaty za uczestnictwo w koloniach należy dokonać do dnia 25.06.2020 r.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu informacje dotyczące organizacji 9-dniowych kolonii nad morzem, w miejscowości Władysławowo, dla 34 uczestników z województwa opolskiego.

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został  dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

wzór zaświadczenia KRUS

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży-3

OŚWIADCZENIE kolonie

lista co zabrać 2020 kolonie

Korsarz 2020 – program

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU Korsarz 30.06.2020r. – 08.07.2020

Ankieta_kwalifikacji z oświadczeniem

REGULAMIN kolonii